Câu 5 trang 103 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì.


Tương tự động cơ xăng 2 kì, nhưng khác 2 điểm:

- Khí nạp vào cácte của động cơ Dizen là không khí

- Cuối kì nén: không phải buzi bật tia lửa điện châm cháy hỗn hợp xăng – không khí mà là nhiên liệu được phun vào buồng cháy.