Câu 3 trang 103 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,65
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.


 

HÚT

NÉN

CHÁY

XẢ

C.động Piston

Xuống

Lên

Xuống

Lên

Góc quay TK

180o

180o

180o

180o

Xupáp hút

Mở

Đóng

Đóng

Đóng

Xupáp xả

Đóng

Đóng

Đóng

Mở

Khí thể

Không khí

Không khí

NL+K2

Sphẩm cháy