Câu hỏi thảo luận số 1 trang 71, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào các hình 19.1, 19.2 và kiến thức đã học, em hãy cho biết: - Thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào? Những châu lục nào có chúng? Tại sao?

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 71, SGK Địa lí 10.


- Thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên:

+ Phạm vi phân bố: từ khoảng vĩ tuyến 60° về cực.

+ Phân bố ở các châu lục: phía Bắc Châu Mĩ (Canada), Bắc châu Á (Bắc Liên Bang Nga), châu Âu (Bắc Âu).

+ Nguyên nhân: đây là những khu vực ở vĩ độ cao, khí hậu lạnh, lượng mưa 200 - 750 mm/năm. Thích hợp cho sự sinh trưởng của các loài rêu, địa y, cỏ và cây bụi...; hình thành đất pốtdôn.