Câu 3 trang 73, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 19.1 và 19.2 hãy cho biết: Dọc theo kinh tuyến 800Đ từ bắc xuống nam có những thảm thực vật và nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nào? Phân bố ở phạm vi những vĩ tuyến nào?

Câu 3 trang 73, SGK Địa lí 10.


Lập bảng: Phạm vi phân bố các thảm thực vật, nhóm đất dọc kinh tuyến 800 Đông từ Bắc xuống Nam.

Đới khí hậu

Vĩ tuyến

Thảm thực vật

Nhóm đất

Đới lạnh

 

 

 

 

 

65– 700

Đài nguyên

Đất đài nguyên

57– 650

Rừng lá kim

Đất pốtdôn

55– 570

Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới

Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới.

30– 550

Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao.

Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao.

37– 380

47– 490

Hoang mạc và bán hoang mạc.

Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.

28– 300

Rừng lá kim

Đất đỏ, nâu đỏ xa van

Đới nóng

5– 280

Rừng nhiệt đới, xích đạo.

Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới.