Câu 2 trang 73, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì?


Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao:

Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc nhiều vào khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt, ẩm). Sự thay đổi về nhiệt độ, ẩm theo độ cao là nguyên nhân làm cho các thảm thực vật và đất có sự thay đổi theo độ cao của địa hình (càng lên cao nhiệt độ càng giảm, độ ẩm càng tăng, đến một độ cao nào đó độ ẩm giảm xuống).