Câu hỏi thảo luận trang 73, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 19.11 và kiến thức đã học, em hãy cho biết sườn Tây dãy Cap-ca từ chân núi lên đỉnh có những vành đai thực vật và đất nào?

Câu hỏi thảo luận trang 73, SGK Địa lí 10.
Câu hỏi thảo luận trang 73, SGK Địa lí 10.

Sườn Tây dãy Cap-ca lừ chân núi lên đỉnh có những vành đai thực vật và đất sau:

- Vành đai thực vật: rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi cao, địa y và cây bụi.

- Vành đai đất: Đất đỏ cận nhiệt, đất nâu, đất pốt dôn núi, đất đồng cỏ núi, đất sơ đẳng xen lẫn đá, băng tuyết.