Câu 1 trang 73, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 50
Bạn đánh giá: Chưa

Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?


Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ:

- Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc nhiều vào khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt, ẩm); chế độ nhiệt ẩm lại thay đổi theo vĩ độ và độ cao. Do đó các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao.

- Đất chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu và sinh vật, khí hậu và sinh vật lại thay đổi theo vĩ độ và độ cao của địa hình. Vì vậy sự phân bố đất trên lục địa phụ thuộc vào sự phân bố khí hậu và sinh vật. nên phân bố của đất trên lục địa cũng thể hiện rõ quy luật này.