Câu hỏi thảo luận số 2 trang 108, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Tình trạng đói nghèo ở một bộ phận dân cư sẽ gây ra những trở ngại gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia?

Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách gì để xóa đói, giảm nghèo?


- Tình trạng đói nghèo ở một bộ phận dân cư sẽ có ảnh hưởng:

+ Kìm hãm sự phát triển kinh tế của các quốc gia.

+ Tích lũy nền kinh tế giảm.

+ Gây áp lực về các vấn đề chi phí phúc lợi xã hội, giải quyết nhà ở, xóa đói giảm nghèo...

+ Khó khăn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí.

- Những chính sách của Đảng và Nhà nước ta  để xóa đói, giảm nghèo:

+ Hỗ trợ vay vốn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

+ Hỗ trợ vay vốn cho sinh viên nghèo ở bậc đại học.

+ Miễn hoặc giảm học phí cho học sinh, sinh viên nghèo.

+ Hỗ trợ, đào tạo nghề cho người lao động.

+ Miễn, giảm một số loại thuế.

+ Xây dựng “Quỹ ủng hộ người nghèo“ để kêu gọi tấm lòng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.