Bài 1 trang 9 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Điện tích điểm là gì ?


Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.

+ Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

+ Các điện tích khác dấu thì hút nhau..