Câu hỏi thảo luận số 2 trang 99, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào lược đồ “Các nước trên thế giới” trang 4,5 sgk ghi tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á hải đảo.


- Các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa: Mi – an – ma, Lào, Việt Nam, Cam - pu - chia, Thái Lan.

 - Các quốc gia thuộc Đông Nam Á hải đảo: Xin–ga–po, In–đô–nê–xi–a, Bru–nây, Đông–ti–mo, Phi–lip–pin,  Ma–lai–xi–a.