Câu hỏi thảo luận trang 134, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta?


Một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta: Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, dịch vụ chuyển hàng hóa, bưu kiện, điện hoa – quà tặng, chuyển tiền trong nước và quốc tế...