Câu 3 trang 136, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,71
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta.


Đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta:

- Ngành bưu chính:

+ Có tính phục vụ cao, mạng lưới phát triển rộng.
+ Hạn chế: mạng lưới phân bố không đều, công nghệ còn lạc hậu, thiếu lao động có trình độ, quy trình nghiệp vụ vẫn mang tính thủ công.
+ Phương hướng: Hiện nay phát triển theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa nhằm đạt trình độ hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.

- Ngành viễn thông:

+ Trước đổi mới: mạng lưới và thiết bị viễn thông còn lạc hậu, nghèo nàn, chủ yếu phục vụ cơ quan doanh nghiệp nhà nước.
+ Trong những năm gần đây, viễn thông tăng với tốc độ đạt mức trung bình 30%/năm. Mạng điện thoại đến hầu hết các xã trên toàn quốc.
+ Công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kí thuật, công nghệ mới, hiện đại đang được chú trọng.
+ Mạng lưới viễn thông đa dạng gồm mạng điện thoại, mạng phi thoại, mạng truyền dẫn.