Câu hỏi thảo luận trang 132, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 30, hãy kể tên một số đường biển ở nước ta?

Câu hỏi thảo luận trang 132, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 132, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 23.

* Hướng dẫn làm bài:

-  Tuyến đường biển nội địa:
+ Hải Phòng - Cửa Lò (300km).
+ Cửa Lò - Đà Nẵng (420km).
+ Hải Phòng - Đà Nẵng (500km).
+ Đà Nẵng - Quy Nhơn.
+ Quy Nhơn - Phan Thiết.
+ TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng (1500km).
+ Đà Nẵng - Hoàng Sa (390km).
+ TP.Hồ Chí Minh - Trường Sa (670km).

-  Tuyến đường biển quốc tế:

+ Hải Phòng - Hồng Kông (900km).
+ Hải Phòng - Tôkiô (4.350km).
+ Hải Phòng - Manila (1.500km).
+ TP. Hồ Chí Minh - Hổng Kông ( 1.720km).
+ TP. Hồ Chí Minh - Tôkiô (4.480km).
+ TP. Hồ Chí Minh - Băng Cốc (1.180km).