Luyện tập trang 36 SGK Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích vai trò của thần linh, Đăm Săn trong cuộc chiến qua hình ảnh ông Trời


Đăm Săn được thần  linh giúp sức : “vậy thì cháu lấy một cái chày mòn, ném vào vành tai hắn là được”.-chỉ là một lời mách bảo ,còn thực hiện và thắng lợi là do Đăm Săn

Đăm Săn bừng tỉnh , chộp ngay một cái chày mòn  ném trúng vành tai kẻ thù.

-Đăm Săn: giết chết được kẻ thù.

-Mtao Mxây: thua cuộc.

->sức mạnh của chính nghĩa đã chiến thắng .Ca ngợi sức mạnh uy lực, tài năng  của tù trưởng anh hùng Đăm Săn

- Ông Trời là lực lượng phù trợ, giúp sức làm nên chiến thắng vẻ vang của người anh hùng

- Ông Trời đại diện cho lực lượng thần linh, điều này có ý nghĩa là việc làm của Đăm Săn là việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn