Câu 4, trang 36, sgk Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích giá trị miêu tả và biểu cảm của các câu văn dùng lối so sánh phóng đại khi miêu tả nhân vật, khung cảnh diễn ra sự việc


- Kiểu câu được dùng nhiều nhất là kiểu câu có sử dụng biện pháp so sánh, ví von. Những câu ấy, hoặc chứa biện pháp so sánh kiểu tương đồng (chàng múa trên cao, gió như bão; chàng múa dưới thấp, gió như lốc; đoàn người đông như bầy cà tong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối...), hoặc so sánh kiểu tăng cấp (Đăm Săn múa khiên), cũng có trường hợp so sánh kiểu tương phản (đối lập giữa cảnh múa khiên của Đăm Săn và Mtao Mxây).

Những câu văn theo kiểu đòn bẩy này có giá trị rất lớn trong việc miêu tả nhân vật người anh hùng.

Nó khẳng định và nâng bổng lên tài năng, sức mạnh của Đăm Săn - người anh hùng uy danh lừng lẫy làm mờ đi cả sự giàu có và sức mạnh của kẻ thù. Ví dụ cảnh đoàn người ra về hoặc cảnh ăn mừng chiến thắng có sức mạnh biểu cảm rất lớn lao: đó chính là sự suy tôn tuyệt đối của nhân dân đối với người anh hùng Đăm Săn

- Các hình ảnh, sự vật được đem ra để so sánh ở đây đều lấy ra từ thế giới tự nhiên, từ vũ trụ. Như thế hàm ý của tác giả là muốn lấy vũ trụ để "đo" kích cỡ, tầm vóc của nhân vật anh hùng. Thủ pháp nghệ thuật này là một thủ pháp quen thuộc của sử thi. Nó giúp mang lại những giá trị to lớn cho tác phẩm