THỰC HÀNH - Bài tập 1.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Cho bảng số liệu.

Bảng 40.1. Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm

Năm Sản lượng (Nghìn tấn)
1986 40
1988 688
1990 2700
1992 5500
1995 7700
1998 12500
2000 16291
2002 16863
2005 18519

Dựa vào bảng số liệu và các tài liệu báo cáo do học sinh sưu tầm và giáo viên cung cấp, hãy viết một bài báo cáo ngắn về sự phát triển công nghiệp dầu khí ở Đông Nam Bộ theo dàn ý:

- Tiềm năng dầu khí của vùng.

- Sự phát triển công nghiệp khai thác dầu khí.

- Tác động của công nghiệp khai thác dầu khí đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.


Bài báo cáo ngắn về sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ:

* Tiềm năng dầu khí của vùng:

-  Dầu khí nước ta có trữ lượng dự báo khoảng 10 tỉ tấn dầu, tập trung ở các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm lục địa như: Bể trầm tích sông Hồng, bể trầm tích Trung Bộ, bể trầm tích cửu Long, bể trầm tích Nam Côn Sơn, bể trầm tích Thể Chu - Mã Lai.

- Trong các bể trầm tích trên thì bể trầm tích Cửu Long và bể trầm tích Nam Côn Sơn ở Đông Nam Bộ được coi là có trữ lượng lớn nhất và có ưu thế về dầu khí.

- Bồn trũng Cửu Long hiện có một số mỏ dầu khí đang được khai thác: Hồng Ngọc (Ruby), Rạng Đông (Dawn), Bạch Hổ (White Tiger), Rồng (Dragon), Sư Tử Đen - Sư Tử vàng và hàng loạt mỏ dầu khí khác ở các vùng lân cận....

-  Bồn trũng Nam Côn Sơn hiện có các mỏ đang được khai thác là Đại Hùng (Big Bear), Lan Đỏ. Các mỏ khác như Hải Thạch, Mộc Tinh, Rồng Đôi, Cá Chò đang chuẩn bị khai thác.

* Hiện trạng phát triển:

-  Đông Nam Bộ phát triển hoạt động khai thác và dịch vụ dầu khí, hiện nay công nghiệp lọc, hóa dầu đã được đầu tư phát triển góp phần náng cao giá trị sản phẩm dầu khí, đem lại nguồn thu lớn.

- Mỏ dầu đầu tiên được khai thác từ năm 1986, những năm sau sản lượng khai thác tăng lên nhanh chóng. Năm 2005 sản lượng dầu mỏ khai thác đạt 18,5 triệu tấn. Các mỏ dầu lớn gồm Hồng Ngọc, Rạng Đông, Đại Hùng, Bạch Hổ và các mỏ khí lớn như Lan Tây, Lan Đỏ.

* Tác động:

- Công nghiệp dầu khí là ngành công nghiệp mũi nhọn của vùng Đông Nam Bộ. Việc phát triển công nghiệp dầu khí của vùng đã mang lại hiệu quả lớn về kinh tế và xã hội:

+ Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí Phú Mỹ I, II, III và sản xuất phân đạm ở Phú Mỹ và Cà Mau.
+ Dầu thô trước mắt là hàng xuất khẩu có giá trị, góp phần thu ngoại tệ, tích lũy vốn cho phát triển kinh tế.
+ Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ dầu khí trong tương lai sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ và nâng cao vị thế của vùng trong nền kinh tế đất nước.
+ Việc phát triển công nghiệp dầu khí góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương.