Bài 1 Trang 187 SGK Lịch sử 10. Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời khi nào?

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời khi nào?


- Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển đã làm cho xã hội phân chia thành hai giai cấp đối lập nhau về quyền lợi: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

- Giai cấp vô sản bắt nguồn từ:

  • Những nông dân mất đất, phải rời bỏ quê hương ra thành thị tìm đường sinh sống, làm thuê trong các công xưởng thủ công nghiệp, nhà máy.
  • Nhiều thợ thủ công ở thành thị bị phá sản, thất nghiệp cũng trở thành công nhân.

- Hệ quả của cách mạng công nghiệpđã dẫn đến  giai cấp vô sản ra đời đầu tiên ở Anh, đến giữa thế kỉ XIX dần dần hình thành và lớn mạnh trên phạm vi toàn thế giới.