Bài 1 trang 19 SGK Lịch sử 10. đặc điểm kinh tế vùng lưu vực các con sông lớn ở châu Á và châu Phi

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao cư dân ở lưu vực các con sông lớn ở châu Á và châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? đặc điểm kinh tế vùng này là gì?


*** Nguyên nhân:

* Điều kiện tự nhiên:  lưu vực các dòng sông này thuận lợi cho đời sống con người. Những đồng bằng ven sông rộng, đất đai phì nhiêu và mềm xốp, dễ canh tác, lượng mưa đều đặn phân bố theo mùa, khí hậu ấm nóng (trừ Trung Quốc) thích hợp cho sản xuất nông nghiệp và đời sống.

- Cư dân ở đây đã biết sử dụng công cụ bằng kim loại (đồng thau) từ rất sớm.

- Công việc trị thủy, làm thủy lợi khiến mọi người liên kết, gắn bó trong tổ chức công xã. Nhờ đó nhà nước sớm hình thành.

* Đặc điểm kinh tế:

- Cư dân trên lưu vực những dòng sông lớn ở châu Á và châu Phi sống chủ yếu bằng nghề nông. Họ đã biết trồng mỗi năm 2 vụ lúa.

- Ngoài việc “lấy nghề nông làm gốc”, các cư dân nông nghiệp cổ này còn kết hợp nuôi gia súc, làm đồ gốm và dệt vải để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mình.

- Họ còn tiến hành trao đổi sản phẩm giữa vùng này với vùng khác