Bài 4 trang 19 SGK 10. Văn hóa Phương Đông?

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Cư dân Phương Đông đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa cho nhân loại?


* ĐÓNG GÓP:

a. Sự ra đời của lịch pháp và thiên văn học

 • Ra đời sớm, gắn với trị thủy và sản xuất nông  nghiệp
 • Nông lịch: 1 năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng, có tác dụng đối với gieo trồng

b. Chữ viết

 • Ra đời từ TNK IV- TCN do nhu cầu trao đổi, lưu giữ thông tin, kinh nghiệm.
 • Gồm chữ tượng hình, tượng ý, tượng thanh
 • Ý nghĩa : Đây là phát minh lớn của loài người, nhờ đó ta hiểu được một phần LSTGC

c. Toán học

 • Ra đời do nhu cầu tính lại ruộng đất, xây dựng và buôn bán
 • Thành tựu: biết các phép tính cơ bản, tính được diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, số Pi: 3,16, phát minh ra số 0 (Ấn Độ)
 • Tác dụng: phục vụ cuộc sống và để lại kinh nghiệm cho đời sau

d. Kiến trúc

 • Ra đời do uy quyền của vua chuyên chế.
 • Một số công trình tiêu biểu: Kim Tự Tháp (Ai Cập), thành Babilon (Lưỡng Hà), Vạn lí trường thành (TQ)…
 • Giá trị: kì tích về sức lao động và tài năng sáng tạo của con người.