Bài 3 Trang 19 SGK lịch sử 10. Thế nào là chuyên chế cổ đại Phương Đông

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là chuyên chế cổ đại Phương Đông?


- Là chế độ nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở Phương Đông, trong đó vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao.

- Dưới vua là bộ máy hành chính quan liêu, có chức năng thu thuế, công coi, xây dựng các công trình công cộng và chỉ huy quân sự.