Bài 1 (trang 203 SGK Vật Lý 12)

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.


Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra là :

- Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ

- Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

- Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.