Câu hỏi nâng cao, bài 1 Địa lí 12

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Trước những tác đông của cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại nước ta có những thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh tế tri thức?


Những thuận lợi của nước ta để tiếp cận nền kinh tế tri thức:

- Đường lối chính sách của Đảng trong phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ.

- Tiềm năng về trí tuệ và tri thức con người Việt Nam rất lớn, nguồn lao động trẻ, đồi dào, năng động và sáng tạo.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng vững mạnh.

- Vị trí địa lí thuận lợi cho việc mở cửa tiếp cận, giao lưu, hội nhập với nền kinh tế tri thức của thế giới và khu vực.