Bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử 12. Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới nữa sau thế kỉ XX.

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới nữa sau thế kỉ XX.


Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới nửa sau thế kỉ XX xuất phát từ những lí do sau:

  • Nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu đều có sự phát triển nhanh từ thập niên 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX,
  • Có nền khoa học – kĩ thuật phát triển cao, hiện đại như Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Thủy Điển, Phần Lan…
  • Từ khoảng 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu đã bắt đầu phát triển trở lại. 15 nước thành viên EU đã có  GDP hơn 7000 tỉ USD, chiếm khoảng 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp của thế giới.
  • Các nước tư bản phát triển ở Tây Âu đều đạt nhiều thành tựu về văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật, thể thao.