Bài 1 Trang 65 SGK Lịch sử 12. Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh.


Hoạt động của Mĩ, các nước TB Đối sách của LX, các nước XHCN

 

- 3/1947 : Học thuyết Tơ ru man - Đẩy mạnh việc giúp đỡ các nước ĐÂu để khôi phục KT, XDCNXH.
- 6/1947 : Mĩ đề ra KH Mác san, viện trợ cho Tây Âu để phát triển KT biến Tây Âu thành ĐM của Mĩ - 1/1949, thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) để hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN
- 4/1949 : Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  (NATO). - 5/1955 : thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava -> LM chính trị - quân sự phòng thủ của các nước XHCN châu Âu