Bài 1 Trang 70 SGK Lịch sử 12. Hãy giải thích thế nào là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy giải thích thế nào là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.


 Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp:

+ Khác với cách mạng KH-KT lần I, các phát minh máy móc như máy hơi nước, máy phát điện đều bắt đầu từ cải tiến kĩ thuật, người phát minh không phải là những nhà khoa học mà là những người thợ.

+ Khoa học trở thành nguồn gốc chính cho những tiến bộ về kĩ thuật và công nghệ.. Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Đầu tư vào khoa học mang lại hiệu quả ngày càng cao. Thời gian nghiên cứu khoa học đến ứng dụng vào sản xuất được rút ngắn lại.