Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 10. Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 91
Bạn đánh giá: Chưa

Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?


Quang hợp được thực hiện ở nhóm có bào quan quang hợp: thực vật, tảo và một số vi khuẩn