Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10. Ôxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 102
Bạn đánh giá: Chưa

Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?


Trong quá trình quang hợp, ôxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng ôxi.