Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 10. Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 425
Bạn đánh giá: Chưa

Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?


Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quanh hợp là các sắc tố quang hợp: clorophyl (chất diệp lục), carotenoit (sắc tố vàng, da cam, tím đỏ), phicobilin.