Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10. Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 263
Bạn đánh giá: Chưa

Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?


Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối.

  * Pha sáng (giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng):

   - Điều kiện: có ánh sáng

   - Năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH .

  * Pha tối (quá trình cố định CO2):

   - Diễn ra trong chất nền của lục lạp

   - CO2 bị khử thành cacbôhiđrat sử dụng năng lượng ATP và NADPH