Bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử 12. Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai dến năm 2000.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai dến năm 2000.


- Chính sách đối ngoại xuyên suốt của chính phủ  Nhật Bản qua các thời kì là liên minh chặt chẽ với Mĩ.

- Từ thời kì 1973 – 1991, Nhật Bản bắt đầu tăng cường, mở rộng  quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước đặc biệt chú trọng vào Đông Nam Á và tổ chức ASEAN, mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trên phạm vi toàn cầu.