Bài 1 Trang 57 SGK Lịch sử 12. Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới vào nữa cuối thế kỉ XX?

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới vào nữa cuối thế kỉ XX?


- Con người được coi là vốn quý nhất là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỉ luật cao trong lao động.

- Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

- Các công ti của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao.

- Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất,chất lượng  hạ giá thành sản phẩm.

- Chi phí cho Quốc phòng của Nhật Bản rất thấp ( không vượt quá 1% GDP), có điều kiện để tập trung để phát triển kinh tế.

- Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế: viện trợ của Mĩ, chiến tranh Triều Tiên...