Bài 3 trang 145 SGK Hóa học 12. Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 394
Bạn đánh giá: Chưa

Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là 

A. 1,9990 gam. B. 1,9999 gam.
C. 0,3999 gam. D. 2,1000 gam.

Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu 

x                                         x   (mol)

Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng

⇒ ∆mtăng = mCu – mFe 

⇔ (4,2875 - 4) = 64x – 56x

⇒ 8x = 0,2856 ⇒ x = 0,0357125 (mol)

⇒ mFe pư = 0,0357125*56 = 1,999 (g)

Đáp án A