Bài 5 trang 145 SGK Hóa học 12. Khử hoàn toàn 16 gam...

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là :

A.15 gam. B.20 gam.
C.25 gam. D.30 gam.

nFe2O3=0,1 (mol)

Fe2O3 + 3CO to 2Fe + 3CO2

0,1                                       0,3 (mol)

CO2 + Ca(OH)2   → CaCO3 + H2O

0,3                             0,3 (mol)

 Vậy mCaCO3= 100*0,3 = 30 (gam).

Đáp án D