Bài 3 Trang 188 SGK Lịch sử 12. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì để phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam - Lào- Campuchia? Kết quả ra sao?

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì để phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu  của ba dân tộc Việt Nam - Lào- Campuchia? Kết quả ra sao?


1. Thủ đoạn của Mĩ

- Tăng cường và mở rộng chiến tranh sang Lào và Cămpuchia nhằm hỗ trợ cho VNHCT. Sử dụng quân đội Sài Gòn như một mũi nhọn xung kích trong các cuộc hành quân mở rộng xâm lược Campuchia (1970), sang Lào (1971), nhằm thực hiện âm mưu “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

- Mĩ đã chỉ đạo tay sai làm đảo chính lật đổ Chính phủ trung lập Xihanúc của Campuchia ngày 18 - 3 - 1970, chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu quân sự mới ở Đông Dương

2. Kết quả

- Từ tháng 4 đến tháng 6-1970 quân đội VN phối hợp với quân dân CPC đập tan cuộc hành quân XL CPC của 10 vạn quân Mĩ và QĐSG, tiêu diệt 17.000 địch.

- Từ tháng 2 đến  tháng 3-1971 liên quân Việt - Lào đập tan cuộc hành quân “Lam sơn 719” của 4.5 vạn Mĩ và QĐSG, diệt 22.000 tên, buộc chúng rút khỏi đường 9 –Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược của CMĐD.

- Ở Việt Nam, trên hai miền Nam - Bắc, nhân dân Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi...

- Âm mưu của Mĩ phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương đã bị thất bại hoàn toàn vào năm 1975.