Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuôc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuôc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 SGK Lịch Sử lớp 12