Bài 3 trang 54 SGK Hóa học 11. Phương trình điện li tổng cộng của

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇄ 3H+ PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch,

A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị chuyển dịch.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.


Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng: cân bằng chuyển dịch theo hướng làm giảm tác động vào hệ.

Do đó khi thêm H+ vào dung dịch, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ H+ tức là phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch tạo thành H3PO4.

Đáp án B