Bài 5 trang 54 SGK Hóa học 11. Để thu được muối photphat trung hòa

Trung bình: 4,66
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dich NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M ?


Số mol H3PO4=CM.V = 0,5 . 0,05 = 0,025 (mol).

H3PO   +   3NaOH       →    Na3PO4     +  3H2O

Theo PTHH:  nNaOH = 3nH3PO4 = 3.0,025 = 0,075 (mol)

⇒ VNaOH = n : C= 0,075 : 1 = 0,075 (lít) = 75 (ml)