Bài 3 Trang 74 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.


Cs = 1+   Cl = 1-

Na = 1+   O = 2-

Ba = 2+  O = 2- 

Al = 3+  O = 2-