Bài 3 Trang 86 SGK Lịch sử 10. Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc?

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng  lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc?


Thời gian

Tên các cuộc KN

Năm 40

KN Hai Bà Trưng

Năm 100, 137, 144

KN nhân dân Nhật Nam

Năm 157

KN nhân dân Cửu Chân

Năm 248

KN Bà Triệu

Năm 542

KN

Lí Bí

Năm 687

KN Đinh

Kiến, Lý Tự Tiên

Năm 722

KN Mai Thúc Loan

Năm 77-791

KN Phùng Hưng

Năm 819-820

KN Dương Thanh

* Nhận xét: Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập