Bài 4 trang 8 SGK Hình học 11

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?


Lấy Aa    Bb, lúc đó:

Phép tịnh tiến vectơ AB biến  a thành b.

Vì có vô số cách chọn Aa    Bb nên có vô số phép tịnh tiến biến a thành b.