Bài 1 trang 7 SGK Hình học 11

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng M' = Tv(M) T-v(M') = M


Ta có:

M'=TvMMM'=v (theo định nghĩa )

M'M=-vM=T-vM'.