Bài 5 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,05
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Tìm số hạng không chứa a trong khai triển nhị thức 1a3+a210.


Ta có:

(1a3+a2)10=k=010C10k(1a3)10k(a2)k=k=010C10ka2ka30-3k

Số hạng không chứa a ứng với k thỏa mãn: a2ka30-3k=a02k=30-3k5k=30k=6.

Vậy số hạng không chứa a là C106=210.