Bài 2 trang 7 SGK Hình học 11

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 61
Bạn đánh giá: Chưa

Cho tam giác ABCG là trọng tâm. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ AG . Dựng điểm  D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ AG  biến D thành A.


Bài 2 trang 7 SGK Hình học 11
Bài 2 trang 7 SGK Hình học 11

+ Dựng hình bình hành ABB'G  ACC'G. Khi đó ta có AG=BB'=CC'

Suy ra T A G ( A ) = G,TAG ( B ) = B', TAG ( C ) = C'

Do đó ảnh của tam giác ABC  qua phép tịnh tiến theo vectơ AG  là tam giác GB'C'

+ Trên tia GA lấy điểm D sao cho A là trung điểm của GD.

Khi đó ta có DA=AG. Do đó, TAG( D)=A.