Bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12. So sánh các cặp số sau

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

a) 

b) 

c) 


a) Ta có 

b) Ta có 

c) Ta có