Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số SGK Giải Tích lớp 12