Bài 3 trang 68 SGK Giải tích 12. Rút gọn các biểu thức

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 

 


a) 

                                   

b)