Bài 2 trang 68 SGK Giải tích 12. Tính

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 
c)  d) 

 


Kiến thức:

Hướng dẫn: Vận dụng công thức  


a) 

b) 

c) 

d)