Bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12. Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

a)y=41+x2 b) y=4x3-3x4.

 


a) y=41+x2. Tập xác định: D=

  • Ta có y'=-4(1+x2)'(1+x2)2=-8x(1+x2)2=0x=0
  • Bảng biến thiên: 
  • Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là y=4 đạt tại x=0.

b) y=4x3-3x4. Tập xác định: D=

  • y'=12x2-12x3=0x=0 hoc x=1
  • Bảng biến thiên: 
  • Dựa vào bảng biến thiên hàm số có giá trị lớn nhất là y=1 đạt tại x=1.