Thí nghiệm 3. Phenol tác dụng với nước Brom

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 289
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành:

  • Cho 0,5 ml dung dịch phenol vào ống nghiệm
  • Thêm từng giọt nước brom vào ống nghiệm đồng thời lắc nhẹ
  • Quan sát hiện tượng và giải thích

Hiện tượng - Giải thích

Dung dịch nước brom mất màu và xuất hiện kết tủa trắng

PTHH