Thí nghiệm 4. Phân biệt etanol, phenol,glixerol

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 270
Bạn đánh giá: Chưa

Thí nghiệm

- Cho ba ống nghiệm không nhãn dán đựng một trong các chất sau: etanol, phenol, glixerol. Hãy phân biệt từng chất một bằng phương pháp hóa học.

Cách tiến hành

* Cho dung dịch nước Brom vào 3 ống nghiệm, ống nào xuất hiện kết tủa trắng là Phenol, ancol và glixerol không hiện tượng.

* Sau đó cho Cu(OH)2 vào, ống nghiệm nào dung dịch chuyển sang màu xanh lam là glixerol, ống nghiệm còn lại là etanol 


PTHH chứng minh:

(1)

(2) : 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O